Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Dzierżoniów  sprawdź informacje Na Mapie gminy Dzierżoniów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Dzierżoniów.

Mapa Geoportal Dzierżoniów

Dane urzędu

Urząd Gminy Dzierżoniówul. Piastowska 1Dzierżoniów, 58-200

Tel: 74 8325695

Fax: 74 8325694

Elektroniczna skrzynka podawcza: /9218istmhk/skrytka

E-mail: sekretariat@ug.dzierzoniow.pl

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Dzierżoniów: 0202052

Witryna: www.ug.dzierzoniow.pl

Władze lokalne: Wójt Marek Chmielewskisekretarz@ug.dzierzoniow.pl

Gmina Dzierżoniów w liczbach

Powierzchnia gminy Dzierżoniów*

141 km2

790 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Dzierżoniów*

9 013 mieszkańców

999 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Dzierżoniów*

64 mieszkańców na km2

1212 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Dzierżoniów

Geoportal Dzierżoniów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Dzierżoniów

Jak powstał Geoportal gminy Dzierżoniów?

Geoportal Dzierżoniów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Dzierżoniów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Dzierżoniów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Dzierżoniów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Dzierżoniów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Dzierżoniów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Dzierżoniów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Dzierżoniów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Dzierżoniów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Dzierżoniowa.
Informacje na Geoportalu Dzierżoniów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Dzierżoniów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Dzierżoniów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Dzierżoniów;
 • Rejestr MPZP Dzierżoniów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Dzierżoniów;
 • Mapa Topograficzna gminy Dzierżoniów;
 • Mapa Solarna gminy Dzierżoniów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Dzierżoniów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Dzierżoniów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Dzierżoniów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Dzierżoniów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Dzierżoniów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Dzierżoniowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Dzierżoniowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Dzierżoniów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Dzierżoniów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Dzierżoniów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Dzierżoniowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Dzierżoniowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Dzierżoniów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Dzierżoniów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Dzierżoniowie.

  Geoportal gminy Dzierżoniów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Dzierżoniów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Dzierżoniowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Dzierżoniów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dzierżoniowie.

  W Geoportalu Dzierżoniów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Dzierżoniów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Dzierżoniowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Dzierżoniów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Dzierżoniów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Dzierżoniów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Dzierżoniów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Dzierżoniów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Dzierżoniów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Dzierżoniów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Dzierżoniów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Dzierżoniowie. W Geoportalu gminy Dzierżoniów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dzierżoniowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Dzierżoniów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Dzierżoniów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Dzierżoniów dla mieszkańców

Geoportal Dzierżoniów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Dzierżoniów. Na mapie Dzierżoniowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Dzierżoniów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Dzierżoniów. Korzystając z map Geoportalu gminy Dzierżoniów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Dzierżoniów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Dzierżoniów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Dzierżoniów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu